u bent hier

Restwarmtebenutting Sloegebied
Pijpleiding in de chemische industrie
Pijpleiding in de chemische industrie

Restwarmtebenutting Sloegebied

In het project "Restwarmtebenutting Sloegebied" zijn in de periode 2009 – 2010 de volgende stappen uitgevoerd: inventarisatie van vraag en aanbod van restwarmte en andere reststromen bij bedrijven, omgevingsanalyse, brainstormsessies, workshops en uitwerking van business cases.

In het project zijn circa 20 koppelingsideeën geïdentificeerd waarvan er een vijftal in een globale business case zijn uitgewerkt:

  • warmtelevering door Zeeland Refinery (voorheen TRN)
  • mobiele warmte
  • elektriciteitsproductie met restwarmte
  • koppelingen Martens Cleaning en Zeeland Refinery (voorheen TRN)

De warmwaterkoppeling tussen Zeeland Refinery en Martens Cleaning wordt op dit moment op detailniveau uitgewerkt. De business case "Mobiele warmte" is in tweede instantie in een separate studie uitgewerkt.

Om het nadenken over reststroomkoppelingen te bevorderen zijn in samenwerking met provincie Noord-Brabant zogenaamde inspiratiekaarten opgesteld. De inspiratiekaarten hebben als doel om een beeld te schetsen van de huidige en toekomstige koppelingsmogelijkheden voor restwarmte en CO2.

Het project "Restwarmtebenutting Sloegebied" maakte onderdeel uit van het OP-Zuid project "Reststroomkoppeling in de Zuidwest-Delta". In dit project participeerden bedrijven, overheden, kennisinstellingen en ontwikkelingsbedrijven uit West-Brabant en Zeeland. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP Zuid.

Vragen?

Voor vragen en/of meer informatie over het project "Restwarmtebenutting Sloegebied" kunt u contact opnemen met de heer Leynse van de Provincie Zeeland, (0118) 63 19 68 of vitaalsk@zeeland.nl.

 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.

Delen
Publicaties