De website provincie.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

u bent hier

Topografische kaart
Afbeelding van een getekende kaart
De basis van de CHS: een kaart van 1:25000

Topografische kaart

De basis van alle informatie vormt de topografische kaart met de schaal 1:25.000. Hierop zijn alle aanwezige elementen, structuren en gebieden aangegeven.

Legenda

Deze elementen, structuren en gebieden kunnen worden geselecteerd in de kaartlagenlijst. De kaartlagenlijst bestaat uit alle beschikbare kaartlagen met bijbehorend icoon, lijn of vlak. Een icoon wordt niet groter of kleiner bij het in- of uitzoomen. Een lijn- of vlakelement doet dit wel. Dit leidt ertoe dat niet alle lijnen en vlakken zichtbaar zullen zijn op klein schaalniveau (ver uitgezoomd).

Lijnen en vlakken

In een enkel geval bestaat een elementtype zowel uit lijnen als uit vlakken, zoals bijvoorbeeld een kreek. In dit geval komt het element twee keer voor in de legenda, één keer alleen als lijn, één keer alleen als vlak. In de legenda is in de meeste gevallen de waardering niet opgenomen.

 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.

Achtergrondinformatie