De website provincie.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

u bent hier

Het provinciaal beleid

Het provinciaal beleid

Tussen de regering in Den Haag en de Gemeente staat de Provincie.

Taak van de Provincie

De Provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Zeeland. Zo zorgt de Provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en kanalen. Ook geeft zij geld (subsidies) aan allerlei instellingen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theaters, musea, bibliotheken en organisaties. En ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld natuur en sport. Soms vloeit een taak voort uit een wet, soms kiest de Provincie er zelf voor een taak op zich te nemen. Sommige wetten of regelingen worden uitgevoerd door Gemeenten. De Provincie stelt zich daarbij vaak op als regisseur.

Beleid

In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar de Zeeuwen direct mee te maken hebben. De indeling van de ruimte in de provincie, de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn voorbeelden van het provinciale beleid, waar inwoners van Zeeland veel belangstelling voor hebben. Het beleid van de Provincie komt dan ook vaak dichterbij dan gedacht wordt.

Financieel beleid

De inkomsten van de Provincie Zeeland bestaan uit uitkeringen van het Rijk (provinciefonds en doeluitkeringen), eigen inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting en bijvoorbeeld het Delta-dividend. Daarnaast proberen we ook geld te krijgen uit Den Haag en Brussel voor specifieke projecten die passen binnen onze doelstellingen.

 
Financiƫel beleid

Meer informatie over het financiële beleid van de Provincie Zeeland kunt u vinden in :

 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.